Zapraszamy chętnych do Ligi Zadaniowej z matematyki

   Wrocławski Portal Matematyczny zaprasza zainteresowanych matematyką do udziału w Lidze Zadaniowej.

 • Liga trwa od października do czerwca w każdym roku szkolnym.
 • Do Ligi można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy.
 • Pierwszego dnia miesiąca publikowane są 3 zadania.
 • Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy nadsyłać do końca danego miesiąca (decyduje data wysłania e-maila lub data stempla pocztowego) lub (o ile nie podano inaczej, wystarczą same odpowiedzi) należy przesyłać je e-mailem na adres: liga.zadaniowa.sp.gim.lo@gmail.com albo tradycyjną pocztą na adres:
  Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
  pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław.
 • W temacie e-maila lub na kopercie należy wpisać „LO – Liga zadaniowa WPM”.
 • Rozwiązania zadań oceniane są zero-jedynkowo. Dopuszczalne są połówki punktu.
 • W pierwszej korespondencji należy podać imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz swój adres pocztowy.
 • Trzeciego dnia każdego miesiąca publikowane są odpowiedzi i wskazówki do rozwiązań zadań z ostatniej rundy ligi, a piętnastego – wyniki uczestników i ich aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy.
 • Na zakończenie każdej edycji najlepsi zawodnicy oraz autorzy wyjątkowo ciekawych rozwiązań w poszczególnych miesiącach otrzymują nagrody-niespodzianki, które wysyłamy pocztą.

   Więcej szczegółów na stronie http://matematyka.wroc.pl/book/liga-zadaniowa/szkola-ponadgimnazjalna oraz http://matematyka.wroc.pl/ligazadaniowa/pazdziernik-lo