Historia Ireny Joliot-Curie – wykład prof. Tomasza Pospiesznego z cyklu „Kobiety w historii Francji. Droga do uzyskania pełnych praw”

   Dom Bretanii zaprasza na pierwszy w tym roku szkolnym wykład z cyklu „Kobiety w historii Francji. Droga do uzyskania pełnych praw”, w którym prof. UAM dr hab. Tomasz Pospieszny – pracownik naukowy Zakładu Produktów Bioaktywnych na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu, zapozna nas z postacią Ireny Joliot-Curie. Wykład odbędzie się 14 października br o godzinie 18:00 za pośrednictwem aplikacji ZOOM. Więcej szczegółów na stronie https://dombretanii.org.pl/wydarzenia-kulturalne/aktualny-program/radowa-ksiezniczka-historia-ireny-joliot-curie

Zapraszamy!