Rajd Niepodległościowy

Grupa młodzieży z klasy 3e uczestniczyła w rajdzie do mogił powstańców z 1848 roku, czyli z okresu Wiosny Ludów. Wspomniane mogiły znajdują się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zapaliliśmy znicze na grobach powstańców. Wybrani uczniowie referowali tematy związane z Wiosną Ludów w Wielkopolsce. Jednym z celów rajdu była również edukacja przyrodnicza. Zwiedziliśmy rejon ochrony ścisłej „Pojniki” z fragmentem lasu naturalnego. Dyskutowaliśmy o problemach ekologicznych i historycznych.

Marek Zawadzki