Kangur Matematyczny

   17 marca 2022r.odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur.  Środki na organizację i nagrody pochodzą z opłat wpisowych uczestników. Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są, aby wpłacały wpisowe w wysokości 12 zł najpierw u skarbnika, a ten wraz z listą przekazuje pieniądze swojemu nauczycielowi matematyki do dnia 12 stycznia 2022r.

Regulamin konkursu dostępny na stronie https://www.kangur-mat.pl/zasady.php#regulamin Nie zapomnijcie o wypełnieniu zgody na udział w konkursie i dostarczeniu jej wraz z opłatą.

Anna Wojciechowska – Hoppel, szkolny organizator konkursu