XIV Ogólnopolski Konkurs na Projekt Historyczny „Póki nie jest za późno”

   Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Projekt Historyczny „Póki nie jest za późno”, którego organizatorami są Centralne Muzeum Jeńców Wojennych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

   Zadaniem konkursowym jest przygotowanie indywidualnego lub zespołowego projektu na temat miejsca, obiektu lub znaku pamięci narodowej na terenie Polski lub miejsc wydarzeń historycznych w Polsce, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób. Może także przedstawiać losy ludzi związanych z miejscem pamięci, ale związek ten musi być wyraźnie wykazany. Miejsca, znaki i obiekty pamięci muszą dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych w XX w.

Zrealizowane projekty można przedstawić w postaci:
– pracy pisemnej (do 20 stron A4),
– audycji radiowej (do 20 min.),
– filmu dokumentalnego lub paradokumentalnego (do 20 min.),
– strony internetowej (w tym tekst 10–40 tys. znaków),
– prezentacji multimedialnej (w tym tekst 10–40 tys. znaków).

Zgłoszenia należy przesyłać mailem. Termin nasyłania zgłoszeń mija 8 kwietnia 2022 r.

Więcej szczegółów na stronie https://www.cmjw.pl/programy-cykliczne/xiv-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-na-projekt-historyczny-pt-poki-nie-jest-za-pozno,6.html