„Jak zdobyć Nagrodę Nobla?” – druga edycja konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży

   Zapraszamy w imieniu Wrocławskiego Domu Literatury i Fundacji Olgi Tokarczuk do udziału w konkursie literackim!

   Inspiracją dla uczestników konkursu jest cytat z książki Olgi Tokarczuk „Czuły narrator” (Wydawnictwo Literackie):

„Świat jest mały — bardzo się skurczył w ciągu poprzedniego wieku. Wydeptaliśmy w nim wiele ścieżek, zawłaszczyliśmy jego lasy i rzeki, przeskoczyliśmy oceany.”

   Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest klimat oraz zmiany, wyzwania i zagrożenia z nim związane. Właśnie te zagadnienia powinny odbijać się w treści dowolnej krótkiej formy literackiej stworzonej przez młodych pisarzy. Zapraszamy do nadsyłania bajek, opowiadań, fragmentów powieści, esejów czy reportaży – nie stawiamy żadnych ograniczeń gatunkowych, ważne jednak, by tekst nie przekraczał objętości 6000 znaków ze spacjami.

   Termin nadsyłania prac upływa 23 marca 2022 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 23 kwietnia w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich UNESCO.

   Więcej szczegółów znajdziecie pod linkiem https://aktualnekonkursy.pl/dla-dzieci/ad/jak-zdobyc-nagrode-nobla-druga-edycja-konkursu-literackiego-dla-dzieci-i-mlodziezy,15538