Próbne matury

HARMONOGRAM PRÓBNYCH MATUR – prosimy o zapoznanie się:

22.02 (wtorek) – j.polski (pp)
9.00 – zbiórka; 9.30 – 12.20 – egzamin

23.02 (środa) – matematyka (pp)
8.30 – zbiórka; 9.00 – 11.50 – egzamin

24.02 (czwartek) – j.angielski, j.hiszpański, j.niemiecki (pp)
7.45 – zbiórka; 8.00 – 10.00 – egzamin

25.02 (piątek) – przedmioty rozszerzone
8.30 – zbiórka; 9.00 – 12.00 egzamin

Wtorek, środa, piątek – uczniowie klas maturalnych przychodzą tylko na egzamin.
Czwartek – po egzaminie z języka (od 4 godziny) lekcje odbywają się zgodnie z planem.
Szczegółowy przydział sal będzie udostępniony na tablicy ogłoszeń i przy wejściu do szkoły.

W czwartek klasy I-III przychodzą do szkoły od 4 lekcji.