Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe – sierpień 2022

23 sierpnia 2022 – wtorek

I. część pisemna – godz.9.00 – sala 101

– język polski
– język angielski
– biologia
– historia

II część ustna – po poprawie prac pisemnych – sala 6 (j.polski, j.angielski), sala 13 (biologia, historia)

24 sierpnia 2022 – środa

I. część pisemna – godz. 9.00 – sala 101

– matematyka
– język hiszpański
– chemia
– fizyka

II część ustna – po poprawie prac pisemnych – sala 6 (matematyka), sala 13 (j.hiszpański, chemia, historia)