Korekta planu od 14 listopada 2022 r.

Uwaga !

Od 14 listopada 2022 r. obowiązywał będzie skorygowany plan lekcji.

Zmiany dotyczą klas: 1c, 1d, 1e, 2c. Proszę o zapoznanie się ze zmianami.

Rafał Rożek