Nasza szkoła współpracuje z:

 Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Opieką wykładowców uczelni objęte są klasa 2g  oraz klasa 2b

2.

Wydziałem Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3.

Wydziałem Ekonomicznym

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Wydziałem Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej