Nagrody „Przemysławki” przyznane

   Z okazji Dnia Nauczyciela Samorząd Uczniowski zorganizował głosowanie wśród młodzieży naszej szkoły na najlepszego pedagoga w różnych kategoriach.

Oto lista nagrodzonych i kategorii, w której zdobyli laury, zwane „Przemysławkami”:

1. Pani Adriana Garczyńska – Gubała: najlepiej ubrany nauczyciel;

2. Pani Anna Podeszwa: nauczyciel z najlepszym poczuciem humoru;

3. Pani Mariola Litwińska: najbardziej konsekwentny nauczyciel;

4. Pani Hanna Kamińska: najlepszy nauczyciel X LO, największa Gaduła, najwięcej gestykulujący nauczyciel;

5. Pan Marcin Kurasiak: najbardziej wyluzowany nauczyciel.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!