ulotka

Drzwi otwarte dla kandydatów

Zapraszamy na Drzwi Otwarte dla kandydatów:

26.04 g.16.00-18.00 (on-line);

2.06 g.16.00-18.00 (stacjonarnie).