Co nowego u nas słychać?

Park Rataje – uroczy zakątek Poznania oddany do użytku w 2018 roku. To efekt pracy wielu pasjonatów, w tym Rady Osiedla Rataje, powstały na zlecenie włodarzy miasta. Przy pomocy rąk wielu architektów została zaaranżowana nowa przestrzeń, będąca wcześniej niezbyt estetycznym zakątkiem, a teraz stanowiąca piękne i unikatowe miejsce Poznania.

Park Rataje, jak również jego druga istotna część – Skansen Średzkiej Kolei Powiatowej, ulokowany jest w południowo-wschodniej części Poznania. Mieści się pomiędzy kilkoma osiedlami: Rzeczypospolitej, Jagiellońskim, Bohaterów II Wojny Światowej, Powstań Narodowych oraz Polan. Z racji swojej dużej powierzchni został podzielony na strefy tematyczne, porządkujące całą jego przestrzeń, a które podpowiadają nam, co możemy znaleźć w danym miejscu. Można tu wymienić choćby: „ogród zmysłów” z sensoryczną ścieżką edukacyjną, terenowy park rowerowy, strefę aktywności sportowej „street workout”, żabie stawy oraz skansen kolei upamiętniający trasę składów Średzkiej Kolei Powiatowej.

Od strony południowej park przylega do naszej szkoły. Sami chętnie z niego korzystamy. Jest miejscem aktywności fizycznej w czasie zajęć wychowania fizycznego, „żywej” lekcji o kolejnictwie i historii Średzkiej Kolei Powiatowej, miejscem edukacji przyrodniczej dotyczącej, m.in. ochrony i ekologii płazów (żabie stawy). To tylko mała kropla w całym morzu walorów edukacyjnych, regionalnych, kulturalnych i nie tylko.

My również chcielibyśmy przyczynić się do rozwoju tego miejsca, w formie rewitalizacji naszego terenu. Od strony północnej naszej szkoły znajduje się ścieżka, łącząca osiedle Rzeczypospolitej z osiedlem Powstań Narodowych. Wzdłuż niej rosną wysokie topole, które mają już kilkadziesiąt lat. Niestety ze względu na ich zły stan zdrowotny – posusz w koronach, liczną jemiołę, widoczne ślady po odłamanych konarach i gałęziach, stanowią zagrożenie dla spacerujących ludzi, a przede wszystkim stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych uczniów. Przez zespół naukowców z Politechniki Poznańskiej, została opracowana ekspertyza naukowo-techniczna, która wykazała destrukcyjny wpływ korzeni drzew na fundamenty i ściany budynku szkoły (liczne uszkodzenia – w chwili obecnej wyłączona jest z użytkowania aula – sala kinowa szkoły), w tym również na zawilgocenie ścian fundamentowych sali gimnastycznej. W przypadku topoli, w większości zamierających, istnieje duże prawdopodobieństwo dalszego odłamywania się gałęzi na teren chodnika oraz ogólnodostępnego terenu zieleni. Niestety nie ma możliwości wykonania zabiegów sanitarnych, które gwarantowałyby dalszy prawidłowy rozwój drzew, a przede wszystkim zapewniałyby bezpieczeństwo wielu osób.

Mając na uwadze powyższe, kierując się względami bezpieczeństwa ludzi, przede wszystkim dzieci i uczniów oraz biorąc pod uwagę wytyczne Urzędu Marszałkowskiego, drzewa o których piszemy zostaną wycięte. Planowany początek prac przypada jeszcze w tym roku. W miejsca wyciętych drzew zostaną posadzone nowe. Przy wyborze drzew będzie brana pod uwagę ich wartość przyrodnicza (w tym rozmiar drzew i funkcje jaką pełnią w ekosystemie), wartość kulturowa, walory krajobrazowe oraz aspekt edukacyjny.

Wierzymy, że zmiany te przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz atrakcyjności terenu przylegającego do szkoły i zostaną pozytywnie odebrane przez społeczność lokalną.