Zaangażowanie w wolontariat dla Hospicjum Palium

Zaangażowanie w pomoc dla hospicjum przerosło oczekiwania!

Pierwsza tura Waszych pierników, paczek dla pacjentów (podziękowania dla klas Pani Nuckowskiej i Pana Przybylaka!) i kartek świątecznych (serdeczne uśmiechy wdzięczności dla Pani Wandachowicz i klas pierwszych!) dotarła do hospicjum.

Dziękujemy za Waszą wrażliwość!!