Dzień Różnorodności Kulturowej w X LO

   Organizowane co roku 21 maja obchody Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, służą nie tylko podkreśleniu bogactwa światowych kultur, ale także zasadniczej roli dialogu międzykulturowego dla osiągnięcia celu trwałego pokoju i zrównoważonego rozwoju.

   My również jako szkoła włączyliśmy się w obchody tego szczególnego dnia. 31 maja uczniowie z klasy 3e uczestniczyli w wykładach i warsztatach w Urzędzie Marszałkowskim,  odbyła się również w tym dniu debata oksfordzka na temat: „Wielokulturowe społeczeństwo jest podstawą potęgi państwa”. 1 czerwca, w Dniu Dziecka, z inicjatywy Samorządu Szkolnego i jego opiekunek, klasy przedstawiały kulturę wylosowanych wcześniej państw oraz ich kuchnię.

   Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i pamiętajmy o wzajemnym szacunku wobec siebie!