Ochrona przyrody na terenach wokół X LO

   Ochrona Przyrody na terenach wokół X LO to projekt edukacyjno-wychowawczy, którego ostatecznym celem jest zwiększenie różnorodności biologicznej terenów otaczających szkołę i kształtowanie świadomości ekologicznej społeczności szkolnej. Jest to projekt wieloletni, który realizujemy już drugi rok.

   We wtorek powiesiliśmy na drzewach przed szkołą kolejne budki łęgowe dla ptaków, jedną dla sikor lub wróbli, a drugą, z nieco większym otworem wlotowym, dla szpaków. Nasuwa się pytanie, dlaczego wieszamy budki lęgowe? Otóż w środowisku przekształconym przez człowieka brak jest starych drzew dziuplastych i wiele gatunków ptaków ma przez to ograniczone możliwości rozrodu, co w dalszej konsekwencji powoduje spodek liczebności ptaków. Budka lęgowa to po prostu sztuczna dziupla. Obecnie na trenach wokół budynku szkoły jest zawieszonych siedem budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków. Czy owe budki zostaną zasiedlone? Mamy nadzieję, że tak. Będziemy je obserwować.
   We wtorkowej akcji uczestniczyli uczniowie: Cezary Śniegowski, ,Weronika Krause, Emilia Piątek oaz Aleksander Rudny, którym dziękujemy!
Marek Zawadzki