Projekt Uzależnieni od profilaktyki

   Projekt profilaktyczno-edukacyjny „Poznań Uzależniony od Profilaktyki” powstał, by uświadomić młodym ludziom konsekwencje nadużywania alkoholu, dopalaczy i narkotyków. Został on zrealizowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych przy współpracy Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, Komendy Miejskiej Policji, instytucji kultury i sportu w Poznaniu oraz organizacji pozarządowych.

   W tym roku szkolnym cztery klasy drugie z naszej szkoły wzięły udział w projekcie. We wrześniu odbyło się webinarium online dla opiekunów, a w październiku rozpoczęły się zajęcia (wykłady online) dla uczniów. Prowadzone były one  przez specjalistów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.  W tym samym czasie wyemitowane zostały krótkie, kilkuminutowe filmy, które swoją treścią nawiązywały do przeprowadzonych równolegle webinariów. W drugim semestrze uczniowie mieli za zadanie stworzenie haseł sloganowych do projektu w formie nadruku na koszulki (podziękowania dla uczniów klasy 2e!). Odbyły się także warsztaty dla młodzieży, które poruszały ważne dla nich sprawy związane z tematem przewodnim projektu.

   Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w projekcie.

Małgorzata Rożek