Dzień Współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UPP

   24.III. odbyła się już VII edycja Dnia Współpracy, dedykowana szkołom partnerskim Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Z uwagi na stan pandemii, po raz drugi miała ona charakter wirtualny. Tym razem jej uczestnikami byli uczniowie kl. IIId wraz z nauczycielką biologii. Po wystąpieniu dziekana wydziału prof. dr hab. W. Poczty oraz prodziekanów, uczniowie wysłuchali wielu interesujących wywiadów oraz webcastów dedykowanych, dowiadując się np. dlaczego koala spędza czas siedząc przytulonym do pnia drzewa, czy też, że motywacja to pewna umiejętność. Podczas spotkania, przybliżone zostały również możliwości i warunki podjęcia studiów na tym wydziale. Pozostajemy w nadziei, że w kolejnej edycji będziemy mogli już uczestniczyć stacjonarnie, goszcząc w murach uczelni.

Magdalena Sobkowiak