Klasa 1j w Sądzie

   W poświąteczną środę dnia 3 kwietnia br klasa 1j wraz z wychowawcą wybrała się na wycieczkę do Sądu Rejonowego przy ul. Kamiennogórskiej w Poznaniu.
Wycieczka miała na celu zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy w sądzie, a w szczególności z profesją sędziego, adwokata oraz prokuratora. Aspekt edukacji zawodoznawczej nie był jedyny. Wycieczka miała również charakter wychowawczy i społeczny. Uczestniczyliśmy w sprawie karnej dotyczącej wykroczenia drogowego, a konkretnie sprawy związanej ze spowodowaniem w sposób nieumyślny wypadku drogowego ze skutkiem uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej. Młodzież zapoznała się podczas przesłuchania stron z ich argumentacją, okolicznościami zdarzenia, podejściem sędziego do sprawy. Postępowanie sądowe zakończyło się ogłoszeniem wyroku wraz z odczytaniem uzasadnienia.
Uczniowie dzięki uczestnictwu w tej rozprawie zostali uświadomieni, że każdy czyn, zachowanie wykraczające poza normy, łamiące przepisy, podlega kodeksowi karnemu i przepisom prawa, jest poddawane ocenie sądu i ostatecznie karze.
Dowiedzieli się, że niekaralność, czynny żal, skrucha, mówienie prawdy są okolicznościami łagodzącymi przy wydawaniu wyroku przez osobę sędziego, ale również, że do wydania wyroku konieczne jest tez niejednokrotnie bardzo długotrwałe, wnikliwe postępowanie sądowe. Wydanie wyroku to ogromna odpowiedzialność nie tylko w rozumieniu prawa , ale też własnej moralności i sumienia.
Miejmy nadzieję, że może ktoś spośród uczniów wybierze ten niełatwy zawód prawnika, sędziego…, a jeśli nie to, że ta wycieczka bez wątpienia będzie dla młodych ludzi  przestrogą, by nigdy nie wchodzić w kolizję z prawem…

Lidia Potocka