Akcja Inspiracja

   W piątek 3 marca odbyła się kolejna część ogólnopolskiej serii spotkań integracyjno-motywacyjnych dla młodzieży o nazwie „Akcja Inspiracja”. Wydarzenie odbywało się w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej i zostało stworzone z inicjatywy organizacji Our Future Foundation we współpracy z Samorządem Politechniki Poznańskiej.
Na wydarzeniu odbyły się dwa warsztaty oraz dwa panele dyskusyjne z niezwykłymi osobistościami ze świata biznesu i administracji publicznej.
W ramach wydarzenia uczniowie wzięli również udział w lunchu integracyjnym, w czasie którego mieli okazję porozmawiać z prelegentami oraz zainicjować nowe znajomości. Poprzez „Akcję Inspirację” nasi uczniowie z pewnością poszerzyli swoje horyzonty z zakresu działalności społecznej, politycznej oraz biznesowej. A wiedza, która pozyskali zakiełkuje w nich na dłużej.

Aina Balwierczak