logo

Uwaga absolwenci !!!

         Absolwenci, którzy będą przystępować do egzaminu maturalnego zobowiązani są do dostarczenia, wraz z deklaracją maturalną, oryginału posiadanej opinii psychologiczno-pedagogicznej z Poradni PP, orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego. Dokumenty te stanowią podstawę do zatwierdzenia dostosowań warunków egzaminu maturalnego.