Warsztaty Thinking out of the box

   W dniu 21 września klasy 2a i 3f uczestniczyły w warsztatach pod hasłem Thinking out of the box. Warsztaty odbywały się na Cytadeli, a ich organizatorem było Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland. W trakcie warsztatów uczniowie porozumiewali się w języku angielskim, ponieważ zajęcia prowadziły wolontariuszki z Hiszpanii, Rosji i Ukrainy.

Anna Cholewa, Anna Kurasińska i Katarzyna Zawal