Meteoryt Morasko oczami 3d

   Corocznie, jako szkoła odwiedzamy teren rezerwatu przyrody Meteoryt Morasko. Tym razem jego, lekko jesiennemu urokowi ulegli uczniowie klasy IIId. Pogoda dopisała, humory również, panie przewodniczki z PTOP Salamandra uzupełniły uczniowską wiedzę o historii jak i czasach obecnych tego obszaru. Zapoznały uczniów z cechami charakterystycznymi typów drzewostanów oraz drzew i krzewów je zasiedlających. Można uznać wyjście z udane i bardzo wartościowe z przyrodniczego oraz ekologicznego punktu widzenia.

Magdalena Sobkowiak