Drużyna Szpiku w X LO

   W  poniedziałek 6 listopada uczniowie klas biologiczno-chemicznych wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym, w ramach programu „Podziel się życiem”.
Rozmawiano o profilaktyce zdrowotnej, w tym wykonywaniu badań, zarejestrowaniu się w bazie potencjalnych dawców szpiku i zachęcano nas do systematycznego oddawania krwi.