Rok 2023 pod patronatem Mikołaja Kopernika – zaproszenie do konkursu

   Ogłaszamy konkurs: „Mikołaj Kopernik – wielki rewolucjonista nauki i jego pasje”.

  Prosimy o przygotowanie plakatów i dostarczenie ich Pani Marioli Litwińskiej. Termin wykonania prac: do 8 stycznia 2024r. Za wykonanie prac przewidziane są oceny z fizyki, które będą wpisane jeszcze na I semestr.  Prace zostaną wywieszone na korytarzu na I piętrze.

Zapraszamy do udziału w konkursie!