Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Śmiało odkrywaj świat- to hasło przewodnie Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

   Dnia 18 maja młodzi miłośnicy języka angielskiego z klasy 1A pod opieką wychowawczyni Małgorzaty Bobowskiej i pani psycholog Doroty Stawskiej wzięli udział w wykładach na Wydziale Anglistyki. Jeden z wykładów dotyczył dźwięków występujących w językach świata. Entuzjaści języka angielskiego dowiedzieli się czym są głoski i jak człowiek produkuje mowę oraz mieli okazję poćwiczyć wymowę typowego dla języka angielskiego dźwięku-glottal stop (zwarcie krtaniowe) wzorując się na słynnych Brytyjczykach, takich jak książę Harry. Podczas kolejnego wykładu uczniowie poznali historię powstania Good Friday Agreement, jej polityczne i kulturowe znaczenie, oraz kontrowersje, które wciąż wywołuje zarówno w Irlandii Północnej, jak i w Wielkiej Brytanii (Brexit).

   Klasa 1d  wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UAM. Uczniowie pod opieką nauczycieli Adriany Garczyńskiej-Gubała i Łukasza Steczko, poznali tajniki wskaźników chemicznych oraz sprawdzali jak na szybkość reakcji wpływają temperatura, stężenie reagenta czy stopień rozdrobnienia substancji. Nad prawidłowym przebiegiem eksperymentów czuwali również pracownicy Wydziału Chemii.