83 rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego – pamiętamy!

   27 września 1939 roku utworzono na ziemiach polskich pierwszą organizację konspiracyjną – Służbę Zwycięstwu Polski. Właśnie ta data uznawana jest za początek istnienia Polskiego Państwa Podziemnego. W sytuacji okupacji Polski przez zbrodnicze totalitarne reżimy, nasi przodkowie potrafili się bardzo dobrze zorganizować. Działały wówczas, w warunkach konspiracyjnych, polskie sądy, polskie szkolnictwo oraz polskie organizacje wojskowe.

   W 83 rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego odbyły się w Poznaniu uroczystości, w których uczestniczyła również delegacja społeczności X LO. Staramy się zachować pamięć o polskich bohaterach, którym zawdzięczamy naszą wolność.

Marek Zawadzki