Rozpoczęcie roku szkolnego

Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 1 września według następującego harmonogramu:

godz. 10:00 klasy drugie, trzecie i czwarte,

godz. 12:00 klasy pierwsze.

Spotkania organizacyjne z wychowawcami odbędą się w salach lekcyjnych (przydział sal będzie przy wejściu do szkoły).