Warsztaty w 3e i 2b

   Nasza szkoła, dzięki zaangażowaniu nauczycielek języka angielskiego, współpracuje ze Stowarzyszeniem Jeden Świat SCI Poland.  W ramach Dnia Języków Obcych odbyły się już spotkania z wolontariuszami z różnych krajów europejskich, a w klasach 3e i 2b zostały przeprowadzone warsztaty w języku angielskim na temat Hate speech & Freedom of speech. Dziękujemy za pouczającą lekcję i ciekawą dyskusję.

Anna Cholewa