Pomagamy jak umiemy!

   Uczniowie klas pierwszych na zajęciach z plastyki przygotowali kartki ze słowami wsparcia dla podopiecznych Hospicjum Palium. Mamy nadzieję, że wzbudzą one pozytywne emocje.

Dagmara Wandachowicz