Terminy egzaminów poprawkowych dla uczniów klas 1-4

26.08.2024 – poniedziałek

Egzaminy pisemne z języka polskiego i biologii rozpoczynają się o godzinie 9:00 w sali 101.

Egzaminy ustne (po sprawdzeniu prac pisemnych) odbędą się w sali 13 z języka polskiego i sali 6 z biologii.

27.08.2024 – wtorek

Egzaminy pisemne z języka angielskiego, chemii, fizyki, matematyki i geografii rozpoczynają się o godzinie 9:00 w sali 101.

Egzaminy ustne (po sprawdzeniu prac pisemnych) odbędą się w sali 6 z języka angielskiego, chemii, fizyki, w sali 10 z matematyki i sali 13 z geografii.