Lekcja muzealna klasy 1j

   Dnia 16 maja br. uczniowie klady 1j wraz z wychowawcą wybrali się do Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Zajęcia odbyły się w dwóch blokach. Pierwsza część miała charakter prelekcji wśród eksponatów i dzieł sztuki, którą poprowadził pracownik dydaktyczny muzeum, a druga postać warsztatów tematycznych. Młodzież otrzymała specjalne karty pracy, które należało wypełnić, wykorzystując wcześniej zdobytą wiedzę oraz posługując się ekspozycją muzealną. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w wyznaczone zadanie. Pojawiały się pytania, baczna obserwacja dzieł sztuki, w których ukryte były odpowiedzi, chęć zdobycia informacji na wszystkie postawione zapytania.
Nasze zajęcia poświęcone były epoce średniowiecza oraz renesansu. W ten sposób licealiści mogli porównać te dwa okresy, dostrzec istotne różnice zarówno w sferze obowiązujących trendów artystycznych, literackich, architektonicznych, czy też religijnych. Była to niecodzienna lekcja języka polskiego, historii, w tym historii sztuki , a także plastyki i techniki, a przede wszystkim artyzmu.
   Uczniowie dzięki tej żywej lekcji w znaczny sposób poszerzyli swoją wiedzę , wyobraźnię artystyczną , horyzonty myślowe, ale też i wrażliwość na piękno i sztukę.
Lidia Potocka