wiersz

Wiersze na Dzień Matematyki

   Przedstawiamy twórczość związaną z matematyką zainspirowaną inwokacją (w ramach obchodów szkolnego Dnia Matematyki):

MATMO, NAUKO KOCHANA!

Matmo, Nauko kochana!
Ile się trzeba uczyć, ten tylko wie,
Kto wkuwał od rana.
Ty jesteś jak z ciągów tematy;
gdy wzory i granice, to me agnaty.

Matematyko, szczęście ty moje,
sam jeden wiem, jak męczysz me zwoje.
Całki, pierwiastki i inne odkrycia,
są barwą i sensem mojego życia.

Dziś piękność twą w całej okazałości
Widzę i opisuję, matmo, ma miłości.

autor Natan Hilszer

   Na zdjęciu znajduje się wiersz Marii Ławniczak.

   Gratulujemy kreatywności!