Ratujmy płazy!

   W sobotni poranek 25 marca grupa uczniów z klasy 1e wraz ze swoim wychowawcą, Panem Markiem Zawadzkim, uczestniczyła w akcji ochrony szlaku migracyjnego płazów przy ul.Dymka. Akcja ma na celu zapobieganiu rozjeżdżania płazów przez samochody przy wspomnianej ulicy.