1a na Wydziale Anglistyki

   W środę 22 marca klasa 1A pod opieką wychowawczyni, Małgorzaty Bobowskiej, wzięła udział w corocznych obchodach Dnia Kanady organizowanych przez Pracownię Literatury Kanadyjskiej na Wydziale Anglistyki.
   Podczas wykładów uczniowie mieli okazję poznać Kanadę jako kraj dwujęzyczny i wielokulturowy, co odzwierciedlone jest w sztuce i literaturze Kanady.
Każdy wykład kończył się konkursem w formie pytań do publiczności, w którym można było zdobyć upominki związane z Kanadą.
W przerwie pomiędzy wykładami uczniowie mieli również okazję do sprawdzenia swojej wiedzy o Kanadzie.
   Wycieczka była świetną okazją do poznania uczelnianej atmosfery, sposobu prowadzenia wykładów przez badaczy naukowych oraz dowiedzenia się kilku ciekawostek o kraju anglojęzycznym, o którym niezbyt często mówi się podczas zajęć szkolnych.