Poznański Festiwal Nauki i Sztuki w formule online

   Poznański Festiwal Nauki i Sztuki powstał z pasji i potrzeby dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a także poczuciem misji popularyzacji nauki i sztuki. Festiwal przez lata był miejscem bezpośrednich spotkań naukowców, dydaktyków i praktyków z młodymi odbiorcami, którzy z pasji do nauki i sztuki czy choćby ciekawości, kierowali swoje kroki w stronę naukowej sceny przygotowanej w siedzibach organizatorów.

   Nauka jest sztuką, a sztuka nauką. Bez względu na wiek i doświadczenie w trakcie trwania festiwalowych dni, każdy kto zdecyduje się poświęcić swój czas na odkrywanie piękna dziedzin nauk i sztuki, będzie mógł nie tylko posłuchać, zobaczyć, ale przede wszystkim doświadczać obcowania z nauką i sztuką na najwyższym poziomie. To, co czyni to doświadczenie najbardziej wartościowym, to możliwość spotkania z drugim człowiekiem, który dzieli swoją pasję i czas, aby inni mogli zajrzeć do świata Nauki i Sztuki.

   W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki w dniach od 8 do 19 listopada. Program dostępny pod linkiem https://festiwal.amu.edu.pl/