woda

Projekt z przyrody klasy 2j (Dbajmy o zasoby wody)

  Klasa 2j, pod kierunkiem pani Emilii Łupickiej, zajęła się w swoim projekcie recyklingiem odpadów niestandardowych. Przybliżyła zasadę 3R – Reduce, Reuse, Recycle oraz skupiła się na ochronie zasobów wody pitnej.

   „Odnaleźliśmy punkty, w których filtry do filtracji wody można oddać, aby zostały ponownie przetworzone. Jeden z nich znajduje się niedaleko naszej szkoły (Selgros), ale można je również oddać w każdym punkcie, w którym jest możliwość zakupienia filtrów. Ograniczmy w ten sposób ilość używanego plastiku i chrońmy zasoby wody pitnej.”

   Chcesz zobaczyć ich pracę? Zachęcamy do obejrzenia filmiku dostępnego pod linkiem https://liblink.pl/VkC7IMFnQA