zdjęcie

Dzień Współpracy z UPP 26 marca 2021

   Jesteśmy jedną z 30 szkół partnerskich i już po raz 6 otrzymaliśmy zaproszenie z Wydziału Ekonomicznego UPP do uczestnictwa w Dniu Współpracy. Tym razem pandemiczne okoliczności spowodowały, że nasze spotkanie z władzami i pracownikami uczelni oraz jej studentami odbyło się wirtualnie. Ale właśnie dzięki temu wzięło w nim udział więcej klas drugich i trzecich wraz z nauczycielami, niż było to normalnie. Jak zwykle została przedstawiona oferta edukacyjna wydziału oraz wygłoszono kilka interesujących wykładów, studenci zaprezentowali działania Samorządu Studenckiego oraz kół naukowych. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania. Mamy nadzieję, że wśród kolejnych roczników naszych uczniów znajdą się kandydaci na studentów Wydziału Ekonomicznego UPP. Kto nie mógł uczestniczyć w imprezie może ją zobaczyć: https://youtu.be/U3L_2UMSOdY.

Magdalena Sobkowiak