1e na uroczystościach rocznicowych w Forcie VII

   Fort VII to pierwszy niemiecki obóz koncentracyjny na ziemiach polskich , który funkcjonował w latach 1939-1944. Niemieccy zbrodniarze prześladowali w tym miejscu polskich nauczycieli, duchownych, działaczy politycznych, lekarzy farmaceutów, byłych powstańców wielkopolskich i śląskich oraz innych. Głównie zabijano tych, których uznano za potencjalnych przeciwników III Rzeszy. Ponadto, w tym smutnym miejscu, hitlerowcy zagazowali, po raz pierwszy na ziemiach polskich, pacjentów szpitali psychiatrycznych, którzy nie pasowali do nazistowskiej wizji świata należącego do silnych, zdrowych nadludzi narodowości niemieckiej. Corocznie w Forcie VII, w kwietniu, odbywają się uroczystości, których celem jest upamiętnienie losu pomordowanych. Również corocznie, w tych obchodach uczestniczą uczniowie z naszej szkoły, w tym roku byli to uczniowie klasy IE.

Marek Zawadzki, Marcin Kurasiak