Godziny pracy sekretariatu w czasie wakacji

W czasie wakacji sekretariat będzie dostępny dla uczniów X LO i ich rodziców (opiekunów prawnych)

we wtorki i czwartki

w godz. 9:00 – 13:00.

 

Komisja rekrutacyjna pracuje według ustalonego harmonogramu dostępnego na stronie szkoły pod linkiem

https://lo10.edu.pl/wp-content/uploads/2024/06/Zasady-rekrutacji-2024_2025.pdf