logo

Wpłata na konto Rady Rodziców

nr konta: 25 1020 4027 0000 1902 0353 7032

W tytule proszę podać:

  • imię i nazwisko ucznia

  • klasę ucznia