Kwiecień miesiącem Pamięci Narodowej

     Fort VII to miejsce, w którym Niemcy utworzyli w 1939 pierwszy w okupowanej Polsce obóz koncentracyjny. W tym miejscu bito, głodzono, poniżano i zabijano tysiące polskich patriotów, najczęściej nauczycieli, duchownych, urzędników państwowych, działaczy politycznych itp. Więziono i zabijano w tym obozie ludzi, którzy zdaniem okupantów mogli w dłuższej perspektywie zagrozić bezpieczeństwu III Rzeszy i  stanowili elitę społeczeństwa polskiego. Ponadto, właśnie tutaj, po raz pierwszy na ziemiach polskich, niemieccy barbarzyńcy użyli gazu do mordowania ludzi. W październiku 1939 zagazowano pacjentów szpitala psychiatrycznego w Owińskach.
      6.04.2022 roku odbyły się na terenie Fortu VII uroczystości poświęcone upamiętnieniu ofiar hitlerowskiego ludobójstwa. Społeczność naszej szkoły na tych obchodach reprezentowali uczniowie klasy IIa, w tym prawnuk polskiego patrioty zamordowanego w Forcie VII – Stanisława Dudki. Pod ścianą straceń uczniowie zapalili znicze i złożyli kwiaty. Na koniec zwiedziliśmy ekspozycję w Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Forcie VII.
Marek Zawadzki