Lekcje muzealne klas 1d, 1g i 1h

   W lutym i marcu uczniowie klas 1d, 1g, 1h wzięli udział w lekcjach muzealnych w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Lekcje dotyczyły aktualnej tematyki, poruszanej na lekcjach języka polskiego. Uczniowie dowiedzieli się, że przedstawianie rzeczywistości na płaszczyźnie obrazu było rewolucją w sztuce, dokonaną przez artystów renesansu. Utrwalili sobie pojęcia perspektywa czy plan. Uczyli się rozpoznawać rodzaje planów, jakie stosowali odrodzeniowi artyści – malarze. Dowiedzieli się również, że obraz miał pełnić funkcję otwartego okna, właśnie dzięki perspektywie, która dawała obrazowi głębię. Młodzież poznała cechy stylistyczne epoki, tematy, jakie się wówczas pojawiły, a także najważniejsze dzieła z muzealnej kolekcji. Podczas zajęć licealiści rozwiązywali karty pracy, które pomogły utrwalić zdobytą wiedzę.

Agnieszka Nowak, Lidia Potocka, Dorota Stawska.