Psi Wolontariat

   „High schoolers for animals” to akcja naszej szkolnej grupy wolontariackiej Psi Wolontariat realizowana w ramach projektu „Wolontariat z klasą”, który finansowany jest ze środków budżetowych Miasta Poznania. Projekt rozpoczyna się we wrześniu, a swój finał będzie miał w grudniu 2023 r. Wkrótce spotkanie organizacyjne naszych szkolnych wolontariuszy. Jeśli chcecie do nas dołączyć, zapraszamy! Śledźcie nasze kolejne post na FB.
opiekunki szkolnej grupy wolontariackiej
Anna Cholewa
Małgorzata Bobowska