Uczniowie 3e na Dniach Różnorodności w Urzędzie Marszałkowskim

    31 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyły się Dni Różnorodności, na które wybrali się uczniowie z klasy 3e pod opieką Pani Renaty Szali.

   Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia była różnorodność ze względu na doświadczenie migracji. Po 24 lutego 2022 roku w strukturze społeczeństwa polskiego zaszły ogromne zmiany. Przybycie osób uchodźczych z Ukrainy spowodowało, że staliśmy się w nieodwracalny sposób państwem wielokulturowym. Konferencja i towarzyszące jej warsztaty stała się platformą wielostronnego omówienia skutków tej zmiany.