26 stycznia – Ogólnopolski Dzień Transplantacji!

    Ogólnopolski Dzień Transplantacji przypada w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki (od zmarłego dawcy) w naszym kraju.
W Polsce na różnego rodzaju przeszczep czeka w każdej chwili ponad 5000 osób. Codziennie ok. dwunastu osób dołącza do Krajowej Listy Oczekujących. Liczba rocznie wykonanych przeszczepień stale rośnie, jednak nie pokrywa ona zapotrzebowania. Każdy niezależnie od wieku może zostać dawcą. W przypadku osoby dorosłej nie wymaga się żadnej dodatkowej zgody. Wystarczy, że wypisze oświadczenie woli, którego nie trzeba nigdzie rejestrować. Poprzez podpisanie takiego dokumentu możemy aktywnie wyrazić swoją postawę wobec dawstwa, ale również jest to dowód świadomej intencji ratowania życia, które potwierdzamy pozytywnym nastawieniem do idei transplantacji. Bardzo ważnym elementem jest poinformowanie bliskich o swojej decyzji. W przypadku osoby nieletniej potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

   26 stycznia obchodzimy dzień transplantacji. Jest to idealny czas do podpisania oświadczenia. Może i ty zostaniesz czyimś bohaterem? Podpisz już dziś! Pamiętaj podpisując jedno oświadczenie możesz uratować aż 8 osób.

Łukasz Steczko