Konkurs Matematyka w moim zawodzie

   Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki przy Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku ogłaszają konkurs Matematyka w moim zawodzie.

Zadanie konkursowe polega na:

  • wykonaniu zdjęcia ukazującego dowolny aspekt matematyki związany z wybranym zawodem oraz opisaniu związków treści zdjęcia z matematyką oraz
  • samodzielnym ułożeniu treści zadania matematycznego, związanego ze specyfiką wybranego wyżej zawodu i rozwiązaniu tego zadania.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem dostępnym pod linkiem https://math.uwb.edu.pl/files/ckum/konkurs/regulamin.pdf

Prace i wszystkie wymagane załączniki należy wysłać w formie elektronicznej do dnia 19.12.2021