Odbiór świadectw z CKE

Zapraszamy tegorocznych maturzystów po odbiór świadectw z CKE z wynikami matur

5 lipca  o godzinie 12:00.